Meniu
Jūsų krepšelis

Sąlygos ir nuostatos

Peržiūrėtos 2020 m. lapkričio 11 d.

ČIA PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA SUSIJUSI SU JŪSŲ TEISĖMIS.

 

Šių paslaugų teikimo ir prekybos sąlygų (toliau - „sąlygos“, „vartotojo sutartis“, „sutartis“) tikslas - nustatyti paslaugų teikėjo -  UAB „Sporto inovacijos“ (toliau - „mes“, „mūsų“, „įmonė“), registruotos adresu: Kęstučio g. 55-15, Kaunas, Lietuva, juridinio asmens kodas: 303326709, atsakomybę, ir jūsų, kaip vartotojo (toliau - „jūs“, „jūsų“, „klientas“), įsipareigojimus. Ši sutartis nustato bendrąsias svetainių Rawpowders.com, Rawpowders.co.uk, Rawpowders.de, Rawpowders.lt, Rawpowders.se, Rawpowders.es, Rawpowders.eu (toliau - „svetainė“) ir produktų, įsigytų ar pasiekiamų per šias svetaines (toliau - „produktai“, „prekės“), naudojimo sąlygas. 

Nesvarbu, ar jūs tiesiog naršote, ar naudojate šią svetainę norėdami įsigyti mūsų produktų - naudojimosi faktas reiškia elektroninį sutikimą laikytis šios sutarties, taip pat Įmonės privatumo politikos ir kitų susijusių taisyklių.

 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra keisti, papildyti šias sąlygas ar bet kurią politiką ar sutartis, kurios yra įtrauktos į šį dokumentą. Pakeitimai ar papildymai įsigalioja iškart po paskelbimo šioje svetainėje. Jūsų naudojimasis šia svetaine po tokių pakeitimų ar papildymų reiškia jūsų sutikimą su šiomis Sąlygomis. Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, po paskutinių pakeitimų/papildymų, nesinaudokite šia svetaine. Užsakymams, pateiktiems šioje svetainėje iki sąlygų pakeitimo, naujos sąlygos negalioja.

Mes taip pat galime pranešti apie šios sutarties pakeitimus ar papildymus jūsų nurodytu el. paštu, todėl svarbu nuolat atnaujinti savo paskyros (toliau - „Paskyra“) informaciją. Įmonė neprisiima atsakomybės už jums siųsto el. pašto pranešimo negavimą, jeigu jo negavote dėl klaidingai nurodyto el. pašto adreso. 

Jei turite daugiau klausimų susijusių su šiomis sąlygymis, susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

 

 

 

1. SUSITARIMAS

 

Naudodamiesi svetaine, Jūs sutinkate su sąlygomis ir leidžiate mums perduoti ir gauti įvairią informaciją (įskaitant ir trečiųjų šalių informaciją). Tai apima ir jūsų mokėjimo kortelių duomenis, skirtus atlikti pradinį mokėjimo kortelės autorizavimą ir individualias pirkimo operacijas.

 

2. PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę:

 • atnaujinti šias sąlygas bet kuriuo metu, paskelbus tai svetainėje.

 • laikinai arba visam laikui pakeisti ar panaikinti svetainę ir joje esančią informaciją iš anksto apie tai nepranešdami. Naudodamiesi svetaine jus su tuo sutinkate. 

 • bet kuriuo metu panaikinti ar išjungti jūsų paskyrą, jei pažeidžiate bet kurias šių sąlygų nuostatas.


3. REGISTRACIJA MŪSŲ SVETAINĖJE

Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad:

 • galite teisėtai sudaryti civilines sutartis;

 • esate 18 metų ar vyresnis asmuo;

 • visa jūsų asmeninė informacija, kurią pateikėte registruodamiesi, yra teisinga ir jūs nenaudojate kitos tapatybės;

 • pranešite mums apie asmeninės informacijos pasikeitimus klientų aptarnavimo adresu: support@rawpowders.com;

 • neleisite jokiai trečiajai šaliai prisijungti prie jūsų paskyros.

Saugumo sumetimais rekomenduojame pasikeisti savo slaptažodį bent kartą per šešis (6) mėnesius. Įmonė neatsako už jokius nuostolius, patirtus dėl neteisėto jūsų Paskyros naudojimo.

4. NUTRAUKIMAS

Mes galime sustabdyti, nutraukti ar ištrinti jūsų paskyrą, jei:

 • pažeidėte bet kurią šių sąlygų dalį, arba

 • paprašėte, kad ištrintume jūsų paskyrą, arba

 • sustabdymas yra būtinas norint išvengti žalos kitiems asmenims ar trečiosioms šalims arba siekiant mūsų svetainės saugumo, stabilumo, prieinamumo ar vientisumo, 

 • to reikalauja teisėsaugos ar kitos valstybės įgaliotos institucijos.


5. PRIVATUMO POLITIKA

 

Kai kuriate paskyrą ar apsiperkate mūsų svetainėje, turite pateikti asmens duomenis: vardą, el. pašto adresą, deklaruojamos gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą ir mokėjimo informaciją. Tai būtina norint identifikuoti Jus ir teikti mūsų paslaugas pagal šią Sutartį. Užtikriname, kad visi duomenys bus laikomi konfidencialiais ir tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir mūsų privatumo politiką. Atidžiai perskaitykite mūsų Privatumo politika nes joje yra svarbi informacija apie asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą. Naudodamiesi mūsų svetaine, patvirtinate, kad visa jūsų pateikta informacija yra aktuali ir tiksli.

 

6. INFORMACIJOS IR DUOMENŲ APSAUGA

 

Įmonė imasi visų būtinų priemonių, siekiant užkirsti kelią bet kokiam internetiniam sukčiavimui. Jeigu jūsų nurodytas deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas skiriasi nuo pristatymo adreso, mes galime susisiekti su jumis ir atlikti būtinus saugumo patikrinimus. Prašome jūsų bendradarbiauti, nes tokiu būdu užtikrinamas jūsų pačių saugumas. Jeigu aptiksime neteisėtos veikos požymių, apie tai nedelsiant pranešime atitinkamoms institucijoms.

Naudodamiesi mūsų svetaine jūs automatiškai sutinkate su šiomis sąlygomis, bei su tokių patikrinimų atlikimo galimybe. 

 

7. VARTOTOJO SUTIKIMAS

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate tai daryti teisėtai, laikydamiesi visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir teisės aktų. 

Jūs sutinkate, kad:

 • nedarysite žalos svetainei (neįkelsite kompiuterinių virusų, žalingo kodo programų ar bet ko, kas gali pakenkti svetainės veikimui ar trikdyti technologinių įrenginių funkcionavimą).

 • nekelsite į svetainę įžeidžiančios ar šmeižiančios informacijos.

 • nekopijuosite ar bet kokia forma neplatinsite šioje svetainėje esančios informacijos.

 • nebandysite gauti neteisėtos prieigos prie svetainės  ar jos serverių, bei visų kitų serverių, prie kurių prijungti mūsų kompiuteriai ir duomenų bazės. Jums griežtai draudžiama naudoti DoS ar DDoS atakas prieš mūsų svetainę. 

 • nebandysite modifikuoti kitų vartotojų paskyrų ar gauti neteisėtą prieigą prie jų.

 • naudodamiesi mūsų svetaine ir/ar joje esančia informacija, nekursite konkuruojančio produkto ar paslaugos arba nekopijuosite jos funkcijų ar vartotojo sąsajos.

 • nerinksite ir neplatinsite bet kokios asmenį identifikuojančios informacijos iš kitų vartotojų paskyrų, įskaitant paskyrų pavadinimus.


Vykdydami ar planuodami internetinę mūsų svetainės ar mūsų duomenų bazės ataką, būsite patraukti teisinėn atsakomybėn. Kadangi mes netoleruojame tokių veiksmų, apie neteisėtą veiklą nedelsiant pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Tokiu būdu pažeidus sąlygas, jums bus nedelsiant atimta teisė naudotis mūsų svetaine, taip pat gali kilti teisės aktuose nurodyta atsakomybė.

 

8. NUORODOS Į KITUS ŠALTINIUS

 

Klientų patogumui mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines ir informaciją. Mes neatsakome už jokius duomenis ar informaciją, esančią kitose svetainėse, nes mes jos nevaldome. Įmonė neatsako už bet kokią tokių svetainių informaciją ir privatumo praktiką bei neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, kuriuos gali sukelti šios svetainės, jų reklama, turinys, produktai ar paslaugos.

 

9. UŽSAKYMAS

 

Jeigu jus užsakėte prekių, kurių šiuo metu nėra sandėlyje, informuosime jus el. paštu arba telefonu. Jus galite laukti prekės (-ių) arba atšaukti užsakymą.

Mes turime teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį užsakymą. Automatinis pranešimas, kurį galite gauti, nėra užsakymo priėmimo patvirtinimas. Sutartis tarp mūsų bus laikoma sudaryta tik tuomet, kai mes: (i) gausime jūsų mokėjimą, arba (ii) kai išsiųsime jūsų užsakytas prekes nurodytu adresu. Kai išsiųsime prekes, gausite el. laišką, kuriame bus patvirtinta, kad sutartis buvo sudaryta („Išsiuntimo patvirtinimas“). Sutartis galios tik jūsų užsakytoms prekėms, kurios buvo patvirtintos ir išsiųstos. Visos kitos užsakytos prekės ar paslaugos, kurios galėjo būti jūsų užsakyme, bet nebuvo išsiųstos, vėliau bus patvirtintos ir išsiųstos arba ta užsakymo dalis bus atmesta.

Įmonė imasi visų būtinų priemonių, kad jūsų užsakymas ir jo apmokėjimas būtų saugūs. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl neteisėtos trečiųjų šalių prieigos prie bet kokių duomenų mūsų svetainėje. 

Visos mūsų svetainėje esančios prekės nėra skirtos perparduoti ar kitaip platinti. Mes galime atmesti jūsų užsakymą, laikinai sustabdyti, ištrinti jūsų paskyrą bei imtis kitų teisinių priemonių,  jei pažeisite šią nuostatą.

Mes neatsakome už jūsų užsakytas prekes po jų pristatymo jūsų nurodytu adresu. Jus prisiimate visą riziką, jei nurodėte neteisingą pristatymo adresą arba jums nepavyko atsiimti prekių iš nurodyto pristatymo adreso.

 

10. UŽSAKYMO ATŠAUKIMO TEISĖ

 

Galite atšaukti užsakymą ar nutraukti sutartį per 14 dienų nuo prekių pristatymo jūsų nurodytu adresu dienos.

Jei norite nutraukti sutartį ar grąžinti įsigytas prekes, galite tai padaryti remiantis mūsų grąžinimo politiką.

 

11. PREKIŲ/PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

 

Kainos mūsų svetainėje yra nurodytos su PVM mokesčiu. Mes turime teisę bet kada pakeisti visas kainas be jokio įspėjimo; tačiau pakeitimai negalioja jau patvirtintiems ir išsiųstiems užsakymams.

Jei jūsų užsakymo pristatymo adresas yra ES valstybėje narėje - jums nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių. Tačiau jei jūsų užsakymo pristatymo adresas yra ne ES, gali tekti mokėti importo mokesčius (įskaitant PVM); šie mokesčiai sumokami, kai užsakymas pasiekia paskirties šalį. Visus papildomus mokesčius turite sumokėti jūs. Mokesčių ir muitų politika skirtingose šalyse skiriasi, todėl rekomenduojame ieškoti informacijos atitinkamoje muitinėje.

Mokėjimus galima atlikti visomis pagrindinėmis debeto ar kredito kortelėmis. Užsakymų apmokėjimai atliekami ir patvirtinami prieš išsiunčiant jums užsakytas prekes.

Yra nedidelė tikimybė, kad atsiskaitymo puslapyje nurodyta kaina gali būti klaidinga. Tokiu atveju, pagal 9 šių sąlygų punktą, galime atsisakyti vykdyti jūsų užsakymą ir parduoti jums prekes už klaidingą kainą. Mes nuolat tikslinam kainų informaciją, tačiau kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei taip nutiks ir mes aptiksime jūsų užsakyme kainos klaidą - nedelsdami jus apie tai informuosime. Jus turėsite galimybę atnaujinti užsakymą arba jį atšaukti. Jei nuspręsite atšaukti užsakymą iki jo išsiuntimo, atgausite visą sumokėtą sumą.

Pateikdami užsakymą mūsų svetainėje, jūs automatiškai patvirtinate, kad debetinė ar kreditinė kortelė kurios mokama, yra jūsų. Kredito / debeto korteles gali patikrinti kortelę išdavusi institucija. Jeigu jūsų kortelę išdavusi institucija neautorizuoja mokėjimo, mes neatsakome už prekių pristatymą ar jo vėlavimą.

Mūsų nuolaidų kodais galite naudotis tik griežtai laikydamiesi jų naudojimo sąlygų. Naudodami nuolaidos kodą patvirtinate, kad prieš pateikdami užsakymą perskaitėte visas sąlygas ir su jomis sutikote. Priešingu atveju, mes galime atšaukti visus užsakymus, net jei jūs jau sumokėjote ir grąžinti visą jūsų sumokėtą sumą. Jei šios sąlygos ir nuolaidos kodo sąlygos yra nesuderinamos, pirmenybė teikiama nuolaidos kodo sąlygoms. Nuolaidos kodo naudojimo sąlygų kopiją galite gauti susisiekę su mumis el. paštu: support@rawpowders.com.

 

 

Nuolaidos kodų panaudojimo sąlygos:

 • Nuolaidos kodas nėra taikomas prekėms, kurios jau yra su nuolaida, nebent nurodyta priešingai.
 • Nuolaidos nėra sumuojamos.
 • Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą.
 • Nuolaidos kodas į grynuosius pinigus nekeičiamas.
 • Nuolaidos kodu gali pasinaudoti registruoti ir neregistruoti pirkėjai.
 • Nuolaidos kodo galiojimo laikas negali būti pratęstas.

 

 

12. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR AUTORIŲ TEISĖS

 

Visa mūsų svetainės informacija, duomenys ir turinys yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų, duomenų bazių ir visų kitų intelektinės nuosavybės teisių. Visa informacinė medžiaga ir turinys, kurį mes pateikiame savo svetainėje ar kitais kanalais, priklauso mums ir mūsų licencijos davėjams.

Jūs negalite naudoti, kopijuoti ar keisti mūsų turinio jokiais komerciniais tikslais. Tačiau galite naudoti mūsų svetainės turinį savo kompiuterio ekrane arba laikyti turinį elektroniniuose įrenginiuose, bet ne serveriuose ar kituose įrenginiuose, prijungtuose prie tinklo. Taip pat galite turėti vieną atspausdintą mūsų svetainės turinio kopiją, tačiau tai darydami sutinkate naudoti ją tik savo asmeniniams poreikiams, nekomerciniais tikslais, laikydamiesi turtinių ir neturtinių  autorių teisių reikalavimų.

 

13. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

Jei mes nesilaikysime šių sąlygų, atlyginsime jums tik tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl konkretaus šios sutarties pažeidimo.

 

NAUDOJIMASIS MŪSŲ SVETAINE, JOS PREKĖMIS AR PASLAUGOMIS

NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE, JUS SUTINKATE TAI DARYTI SAVO RIZIKA IR ATSAKOMYBE. Mes neteikiame jokių garantijų, susijusių su mūsų svetaine ar jos naudojimu. Naudodamiesi mūsų svetaine patvirtinate, kad suprantate, jog negarantuojame ir neatsakome už bet kokius jūsų pateiktus duomenis arba už svetainės saugumą. Jūs prisiimate visą interneto vartotojo riziką.

Mūsų įmonė visada stengsis užtikrinti, kad svetainėje pateikiama informacija ir duomenys būtų teisingi ir aktualūs. Tačiau mes neatsakome už galimus netikslumus. Tai apima visas technines problemas, kurias galite patirti naudodamiesi mūsų svetaine. Jei pastebėsime arba būsime informuoti apie klaidas ar melagingą informaciją mūsų svetainės turinyje, mes kuo greičiau imsimės veiksmų tai ištaisyti.

Mes atsisakome visų įsipareigojimų, susijusių su:

 • Svetainės nesuderinamumu su jūsų disponuojama technine ar programine įranga bei telekomunikacijomis;

 • išorinėmis techninėmis problemomis įtakojančiomis  svetainės sklandų veikimą;

 • svetainės netinkamumu, nepatikimumu ar netikslumu; ir

 • svetainės neatitikimu jūsų lūkesčiams.

Naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate, kad visa taikomų įstatymų apimtimi, mūsų įmonė nebus atsakinga jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant: grynus ekonominius nuostolius, pelno praradimą, verslo praradimą, santaupų praradimą, iššvaistytas lėšas, privatumo praradimą, duomenų praradimą, ar bet kokius kitus nuostolius). Taip pat už bet kurią kitą, tiesioginę ar netiesioginę, specifinę ar baudžiamąją, žalą atsiradusią dėl naudojimosi mūsų svetaine. 

 

KOMPENSACIJA

Jūs sutinkate saugoti, ginti, atlyginti žalą Bendrovei ir jos darbuotojams ar partneriams dėl bet kokių pretenzijų, reikalavimų, išlaidų, nuostolių, įsipareigojimų ir žalos (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas advokatų išlaidas), kurią įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti dėl: (i) jūsų naudojimosi šia svetaine; (ii) bet kurios šių Sąlygų ir Privatumo politikos nuostatų ar susitarimų pažeidimo; ir (arba) (iii) bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę ar kitas nuosavybės teises. Šiame skyriuje numatyti nuostoliai dėl žalos atlyginimo galios ir nutraukus ar pasibaigus šių Sąlygų galiojimui ar naudojimuisi šia svetaine ar joje esančiomis paslaugomis. 

 

SUDERINAMUMAS SU VIETOS TEISE

Įmonė negarantuoja, kad šioje svetainėje esantys produktai ir turinys yra teisėti visose šalyje ar jurisdikcijose. Draudžiama naudotis šia svetaine iš šalių ar jurisdikcijų, kur svetainėje pateikiami produktai ir turinys yra neteisėti. Vartotojai, nusprendę naudotis šia svetaine ir jos turiniu, yra atsakingi už visų savo buveinės vietos įstatymų ir teisės aktų laikymąsi.

 

14. SĄLYGŲ ATSKYRIMAS

 

Bet kuri galimai neteisėta ar nevykdoma šių sąlygų dalis, bus nagrinėjama atskirai nuo likusių sąlygų ir neturi įtakos jų galiojimui ir teisėtumui.

 

15. ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ 

 

Bet koks mūsų atsakomybės ribojimas negali būti laikomas mūsų atsakomybės atsisakymu, dėl šios sutarties sąlygų pažeidimo.

 

16. SUSITARIMŲ PAGRINDAS

 

Šios sąlygos sudaro visą būsimų jūsų ir mūsų įmonės susitarimų pagrindą.

 

17. TAIKOMA TEISĖ IR TEISMINGUMAS

 

Šios Sąlygos ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kilę dėl jų ar susijusių su jomis, yra reglamentuojami ir nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisę, išskyrus kolizines normas. Lietuvos teismai turi išimtinį teismingumą spręsti bet kokį ginčą ar ieškinį, kylantį dėl šių Sąlygų.

 

18. TARPTAUTINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

Jei lankotės šioje svetainėje iš šalies, kurioje nėra mūsų serverio, tai gali lemti informacijos perdavimą per tarptautines sienas. Lankydamiesi šioje svetainėje ir elektroniniu būdu bendraudami su mumis, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.

 

19. ATSILIEPIMAI APIE MŪSŲ TEIKIAMAS PREKES AR PASLAUGAS

 

Jūsų pateiktas atsiliepimas mūsų svetainėje automatiškai suteikia mums neribotą, neatlygintiną, neatšaukiamą teisę kopijuoti, keisti, naudoti, modifikuoti, publikuoti, pritaikyti, versti, kurti kūrinius ar turinį, jį rodyti ir platinti visais įmanomais būdais visame pasaulyje.

Jūs taip pat suteikiate mums teisę („RawPowders“ ir bet kokiems mūsų sublicenciatams) naudoti jūsų nurodytą vardą bei atsisakote visų teisių būti identifikuotiems tokio turinio ar informacijos autoriumi.

Jūs automatiškai sutinkate atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendindami bet kurią iš aukščiau nurodytų teisių, kurias suteikėte „RawPowders“. Tai apima ir visų būtinų dokumentų pateikimą „RawPowders“ prašymu.

 

20. ĮMONĖS REKVIZITAI

 

UAB „Sporto Inovacijos“

Registracijos kodas: 303326709

PVM: LT100009276913

Adresas: Kęstučio g. 55-15, LT-44306 Kaunas

Tel .: +441473927773  

El. Paštas: support@rawpowders.co.uk

Šiuo metu prekės nėra sandėlyje. Jeigu norite gauti pranešimą vos pasirodžius produktui prekyboje, palikite savo el. pašto adresą.

Vardas
El. paštas
Komentaras